Kara umowa a wysokość przychodu

Jeśli jesteśmy w sytuacji, w której tylko tracimy na wykonywaniu określonego zlecenia, lepiej jest odstąpić od jego wykonania i zapłacić karę umowną niż wykonać je do końca i ponieść koszty. Jest to opłacalne dlatego, że nawet jeśli zapłacimy karę umowną za niewywiązanie się z umowy, to jednak będziemy mogli zaliczyć ją do kosztów uzyskiwania przychodów, dzięki czemu stracimy mniej niż w sytuacji, kiedy będziemy narażali się na straty przy nieopłacalnym zleceniu. Karę umowną można rozliczyć nawet w ciągu pięciu lat. Kary umowne pojawiają się nie tylko wtedy, kiedy przedsiębiorca rezygnuje z wykonania zadania,ale także wtedy, kiedy wykonał zadanie, ale nie wywiązał się z umowy wobec kontrahenta w sposób dostateczny. Kary są naliczane dość powszechnie przy opóźnieniach. Dlatego czasami lepiej i bardziej korzystnie finansowo jest odstąpić od umowy i zapłacić karę, a później wrzucić ją w koszty prowadzenia działalności, co zmniejszyłoby wysokość podatku, jaki musielibyśmy odprowadzić. Karę można wliczyć do kosztów ze względu na to, że można wliczać do kosztów uzyskania przychodów te wszystkie koszty, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu oraz ochrony przychodu.