Czy debet jest opłacalny?

Warto korzystać z kredyty konsolidacyjne jedynie wtedy, kiedy chcesz zadłużyć się na krótki czas i kiedy chcesz szybko spłacić swoje zadłużenie oraz wtedy, kiedy kwota twojego zadłużenia nie jest wysoka. Większość osób, które korzystają z debetu, zadłużają się na kwotę na przykład dwustu złotych pod koniec miesiąca i po kilku dniach na ich konto spływa wynagrodzenie za pracę niwelując jakiekolwiek długi. Est to wtedy opłacalne, bo za całą operację płacimy być może około pięć złotych. Jeśli odsetki od naszego debetu naliczane są pod względem dostępnego salda na rachunku, wiedzmy,że banki wliczają przyznany debet do kwoty salda. Jeśli więc mamy w saldzie pięćset złotych na plusie, oznacza to, że nasze rzeczywiste saldo przy debecie czterysta złotych równa się jedynie sto złotych. Jest to bardzo ważna informacja dla klientów banku, a ta informacja jest niestety zatajana przez banki, a przynajmniej nie eksponowana. kredyty konsolidacyjne są opłacalne bardziej niż karta kredytowa jeśli mamy bardzo długi okres niespłacania kredytu.

Diety dla pracowników

Istnieje kilka zasad, którymi rządzi się wydawanie diet pracownikom. Jeśli twój pracownik wyjeżdża z podróż służbową, wydajesz mu pieniądze w formie zdrowe diety. Wielkość diety jest określona odgórnie i w Polsce obecnie dieta wynosi dwadzieścia trzy złote. Jest to kwota, która ma być przeznaczona na wyżywienie na cały dzień podróży. Wydaje się to mimo wszystko śmieszne, bo to nie jest kwota, za którą można zjeść często normalny obiad, a nie tylko jednym obiadem człowiek żyje w ciągu dnia, państwo jednak ma inne poglądy na ten temat. Jeśli pracownik wyjeżdża w podróż zagraniczną, kwota diety jest już inna, dla każdego państwa jest ona określana inaczej, a zależy to od szacowanych kosztów wyżywienia w określonym miejscu. Jeśli wypłacamy naszym pracownikom diety o wysokości wyższej niż owe 23 zł, musimy odprowadzić od tego zaliczkę na podatek dochodowy. Diety nie musimy wypłacać pracownikowi jeśli zapewniliśmy mu darmowe wyżywienie w określonym miejscu odbywania podróży. Jeśli nasz pracownik jest delegowany do miejsca, w którym zazwyczaj przebywa na stałe, również nie musimy płacić mu żadnej zdrowe diety.