Co nie może być kosztem?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz wiedzieć, jakich kosztów przez siebie ponoszonych nie możesz ewidencjonować w celu obniżenia sobie podatku dochodowego. Po pierwsze, nie możesz ewidencjonować strat w materiale, które powstały wskutek nieszczęśliwego wypadku. Nieszczęśliwy wypadek to taki, kiedy na przykład cały twój towar spłonął, a był przeznaczony na sprzedaż albo na wytworzenie z niego czegoś innego, co przeznaczone byłoby do dalszej sprzedaży. Ponadto jeśli utrzymujesz nieczynny zakłada pracy, to nie możesz sobie z tego tytułu odliczyć od dochodów kosztów związanych z utrzymywaniem owego zakładu pracy. Musi być on oczywiście zarejestrowany. Jeśli zatrudniasz pracowników na czarno, nie możesz odliczać sobie kosztów z tym związanych od podatków. Warto o tym wiedzieć aby nie sprowadzić na siebie problemów. Nie można także odliczać sobie od podatku kosztów spowodowanych wskutek działań osób fizycznych. Jeśli ktoś w twoim sklepie zniszczył towar, nie możesz zaliczać tego do kosztu prowadzenia działalności.