Działanie firmy

Działania reklamowe i marketingowe silnie wpływają zazwyczaj na to, w jaki sposób działa firma, niezależnie od tego jakiego rodzaju jest przedmiot działalności owej Firmy w Krakowie. Z reguły koszty związane z przeprowadzaniem kampanii marketingowej można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, jednak nie zawsze tak jest. Jakie pieniądze nie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu, a został faktycznie wydany na reklamę w naszym mniemaniu? Chodzi o te koszty, które służą podniesieniu renomy firmy. Renoma a uzyskiwanie przychodu wedle prawa polskiego nie jest tym samym. Podniesienie prestiżu niestety zaliczane jest bardziej do kosztów reprezentacyjnych, które nie są uznawane za bezpośrednie koszty prowadzenia działalności, które miałyby służyć wieszaniu przychodów. Kosztem uzyskania przychodu może być koszt poniesiony bezpośrednio dla zwiększenia przychodu, ale także ten koszt, który służył zachowaniu majątku Firmy w Krakowie oraz ten koszt, który służył zabezpieczeniu i ochronie przychodu. Należy odróżniać od siebie te poszczególne kategorie.