Przychód w książce przychodów i rozchodów

Według prawa podatkowego, przychód następuje w momencie wydania faktury lub rachunku albo w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie podatnika. Każda osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą i chce rozliczać się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, powinna założyć sobie księgę przychodów i rozchodów. Dzień, w którym powinna ona zostać założona to dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Każdy podatnik powinien ponadto powiadomić urząd skarbowy o tym, że zaczął prowadzić księgi przychodów i rozchodów. Jeśli działalność jest spółką, zawiadomienie do urzędu skarbowego muszą złożyć wszyscy wspólnicy w spółce. Jeśli prowadzisz firmę, której podatki rozlicza ci twój księgowy, musisz dać mu wszelkiego rodzaju informacje, które umożliwiają mu sprawne prowadzenie twoich rachunków. Mimo że biuro jest odpowiedzialne za wiele niedopatrzeń, to jednak może ono przerzucić odpowiedzialność na ciebie z tytułu niedoinformowania biura o jakichś działaniach lub faktach z twojej strony. Należy zawsze o tym pamiętać.